Wonen in een chalet


In Nederland staan ruim 100.000 recreatiewoningen - vakantiewoningen. De degelijkheid, uitstraling en luxe van recreatiewoningen is door de jaren heen enorm verbeterd. En ook de nuts voorzieningen en internet worden steeds vaker als normaal gezien. Vandaar dat steeds meer mensen zich afvragen of het is toegestaan permanent in een recreatiewoning te wonen. Zo zijn er dan ook gemeenten waar permanente bewoning van een vakantiewoning is toegestaan, ook zijn er gemeenten (parken/campings) waar het gedoogd wordt. En natuurlijk zijn er ook gemeenten (parken/campings) waar het absoluut niet is toegestaan. Bij deze parken word vaak aangegeven in welke periode u op het park mag verblijven, of wanneer niet.

Permanent wonen in een chalet (op eigen grond)?

Mag je permanent wonen in een chalet? Vanaf januari 2012 is het in de wet vastgelegd dat het beleid voor het permanent wonen van recreatiewoningen wordt overgelaten aan de gemeenten. Gemeenten stellen dus de regels vast voor bewoning van recreatiewoningen. Of u permanent mag wonen in een recreatiewoning kunt u dus navragen bij uw gemeente. Lees hier de definitie van een chalet.

Mantelzorg chalet

Per 1 november 2014 zijn de regels van het Besluit omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk geworden om vergunningsvrij een mantelzorgwoning naast de bestaande woning te bouwen. Om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te bouwen moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan.

Zo is bijvoorbeeld de oppervlakte van de woning gekoppeld aan het al bebouwde oppervlak van het achtererf met een maximaal oppervlak van 100 m². Ook moet de woning voldoen aan de eisen van de maximale hoogten in combinatie met de afstand tot de erf grens, met een maximale hoogte van 5 m. De mantelzorgwoning mag door maximaal twee personen worden bewoond. 

Een mantelzorgchalet is een (tijdelijk) bijbehorend bouwwerk. Als de mantelzorg niet meer nodig is, moet de woning of verwijderd worden of onklaar worden gemaakt voor bewoning.

Op maat chaletbouw

Wilt u een chalet kopen dat geschikt is voor 4 seizoenen gebruik, dan kunt u een Zaro Chalet laten bouwen met bijvoorbeeld extra isolatie pakket, een CV installatie, extra groepen stroom of aangepast als zorgchalet . U kunt bij ons uw chalet helemaal op maat en naar wens laten bouwen. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een chalet?

 

 permanent wonen in een chalet